ἀφαιρησόμεθα

ἀφαιρησόμεθα
ἀφαιρέω
take away from
aor subj mid 1st pl (epic)
ἀφαιρέω
take away from
fut ind mid 1st pl
ἀ̱φαιρησόμεθα , ἀφαιρέω
take away from
futperf ind mp 1st pl (doric aeolic)
ἀφαιρέω
take away from
aor subj mid 1st pl (epic prose)
ἀφαιρέω
take away from
fut ind mid 1st pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”